kata kata bijak dari pengusaha sukses tanah air

kata kata bijak dari pengusaha sukses tanah air